Pranešimas apie asmens duomenų tvarkymą

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Privatumo politika

 

Uždaroji akcinė draudimo bendrovė „Rizikos partneriai“ (toliau „RP“) įsipareigoja gerbti bei saugoti kiekvieno duomenų subjekto privatumą ir asmens duomenis.

Ši privatumo politika (toliau – „Politika“) reglamentuoja  RP kaip duomenų valdytojo ir/ar tvarkytojo ir/ar bendrų asmens duomenų valdytojo atliekamą asmens duomenų tvarkymą tiek automatizuotomis, tiek neautomatizuotomis priemonėmis.

„RP“ tvarko asmens duomenis, vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, bei kitais teisės aktais, susijusiais su asmens duomenų apsauga.

Duomenų tvarkymo tikslas: suteikti klientams jų pageidaujamas „RP“ teikiamas draudimo tarpininkavimo paslaugas.

„RP“ teikdama draudimo tarpininkavimo paslaugas klientams bendradarbiauja su draudimo bendrovėmis, kurių teikiamos paslaugos domina ar gali sudominti klientą. Bendradarbiaujant su draudimo bendrovėmis „RP“ asmens duomenis tvarko, priklausomai nuo duomenų tvarkymo priežasties ir veiksmo paskirties, kaip duomenų valdytojas ar duomenų tvarkytojas ar bendrų duomenų valdytojas.

„RP“ paskirto pareigūno, atsakingo už duomenų tvarkymą elektroninis paštas: aduomenys@rizikospartneriai.lt.

„RP“ nenaudoja asmens duomenų rinkodaros tikslams.

„RP“ tvarko šiuos asmens duomenis: duomenis, reikalingus identifikuoti asmenį ar jo atstovus, kontaktinę asmenų ir jų atstovų informaciją, draudimo objektus identifikuojančią ir draudžiamas rizikas galinčią įtakoti informaciją.

Asmens duomenų šaltinis: asmens tiesiogiai suteikta informacija, draudimo bendrovių turima informacija, viešai prieinama informacija.

Asmens duomenų saugojimo terminai: dokumentai, susiję su draudimo sutartimis sunaikinami nuo asmens sudarytos paskutinės draudimo sutarties pasibaigimo termino praėjus vieneriems metams bei nuo ankstesnių draudimo sutarčių pasibaigimo termino praėjus trejiems metams per sekančius kalendorinius metus.  Informacija, laikoma informacinėse sistemose, kurią brokeris tvarko kaip duomenų valdytojas, saugoma 10 metų, nuo paskutinės asmens sudarytos draudimo sutarties pasibaigimo termino, tada sunaikinama.

Asmenų, kurių duomenys tvarkomi „RP“ teisės: gauti informaciją, kokius jų duomenys tvarko „RP“, susipažinti su „RP tvarkomais duomenimis, teikti prašymus atlikti pakeitimus duomenyse, ištrinti duomenis, nesutikti kad „RP“ tvarkytų asmens duomenis.

Asmuo, norintis pasinaudoti aukščiau išvardintomis teisėmis, turi kreiptis į „RP“ atsakingą už duomenų tvarkymą pareigūną žodžiu arba raštu, pateikdamas prašymą asmeniškai, paštu, arba elektroninių paštu aduomenys@rizikospartneriai.lt. Pateikiant prašymą dėl duomenų tvarkymo , asmuo privalo save identifikuoti: kreipiantis asmeniškai – pateikti tapatybę patvirtinantį dokumentą, kreipiantis paštu – pridėti notaro patvirtintą tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, kreipiantis elektroniniu paštu – prašymas turi būti patvirtintas kvalifikuotu elektroniniu parašu. Pateikiant prašymą, būtina nurodyti savo vardą, pavardę, adresą, būdą, kuriuo pageidaujate gauti atsakymą ir atitinkamus kontaktinius duomenis.

Gavus aukščiau nurodytą informaciją ir dokumentus, reikalingus parengti atsakymą, „RP“ atsakymą pateikia per vieną kalendorinį mėnesį. Jei „RP“ pateiktas atsakymas pareiškėjo netenkina, asmuo turi teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją.

Slapukų naudojimas. Internetinėje svetainėje tiesiogiai „RP“ slapukų nenaudoja. Svetainėje veikia šie trečiųjų šalių slapukai:

Maps.lt:

_gat 1

_gid GA1.2.155804

_ga GA1.2.193365

 

Privatumo politikos nuostatų vykdymui ir aiškinimui yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Draudimo brokeris gali savo nuožiūra keisti šią Privatumo politiką, kuri įsigalioja, ją paskelbus internetinėje  svetainėje.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Susisiekite